LESNÍ KLUB VČELIČKA

HLINSKO - HAMRY

Lesní klub Včelička byl založen zakládajícími členy spolku Společně na zemi, z.s.

Tento spolek tvoří lidé, které spojuje láska a respekt k přírodě, tělu a sobě navzájem, respektující a vědomý přístup k dětem, zdravý životní styl, seberozvoj a touha setkávat se a propojovat.

Další aktivity a akce spolku, jako například tábory, workshopy, ženské kruhy a oslavy cyklů roku, budeme postupně přidávat.

AKTUALITY

LK Včelička stále hledá nové kamarády! 

Pokud byste se chtěli nějaký den ke klubíku přidat, určitě se přijďte podívat. Přijímáme děti i během školního roku.

Máte zájem o docházku (po-pá) či individuální návštěvu? Kontaktujte nás na e-mail lkvcelicka@gmail.com ☘️💚

Aktuálně intenzivně usilujeme o zavedení provozu školky na 5 dní v týdnu a brání nám v tom pouze nedostatek dětí v některé dny.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Náš lesní klub je místo pro dětičky od 3 let až po dítka věku vyššího, které se necítí na zasednutí do školních lavic. 

Nabízíme možnost docházky 1-5 dní v týdnu s provozní dobou od pondělí do pátku, v časovém rozmezí od 7:30 do 15:30.

Provozní dobu je možné přizpůsobit možnostem a potřebám dětí i rodičů. Naším cílem není na pět dní v týdnu a devět hodin denně separovat dítko od rodičů a rodiny. Vzájemná a fungující domluva je jedním ze základních principů klubu.

Doba pro příchod dětí: Do půl deváté se postupně scházíme. V 8.30 začínáme program ranním kruhem.

Kapacita skupinky je 15 dětí a dva průvodci. Díky tomu věnujeme více individuální pozornosti dětem a jejich potřebám.

Průvodce dává dětem svobodu a důvěru, ale zároveň hranice a rytmus. Učíme se jednat kolektivně a s respektem jeden k druhému.

DOCHÁZKA A ŠKOLKOVNÉ

Lesní klub nedostává žádné finanční prostředky od státu, ani jiné finanční příjmy na odměny průvodců a provoz. Jsme plně závislí na členských příspěvcích a darech.

Školku tvoříme společně. Nikdo není nadřazen a případné návrhy, nápady a připomínky vítáme a společně projednáváme.

Součástí přihlášky dítěte do klubu je členství rodiče ve spolku a placení členského příspěvku (školkovného). Vybrat si můžete členství hlavní nebo vedlejší. Více informací si poskytneme osobně, nebo si je vyžádejte e-mailem.

Členství pro rok 2023/2024:

Počet dní v týdnu Měsíční příspěvek
2 dny
2350,-
3 dny
3500,-
4 dny
4500,-
5 dní
5500,-
Počet dní v týdnu Měsíční příspěvek
2 dny
1800,-
3 dny
2600,-

Svačinky si děti nosí do školky z domu.

Obědy jsou domácí, vařené s láskou z kvalitních surovin. Nejsou v ceně školkovného. Cena za jeden oběd je 50 Kč. Pokud ho dítko nesní, odnese si zbytek domů.

REŽIM DNE

7:30 – 8:30

Příchod dětí

9:00 – 9:30

Ranní kruh (uvítací píseň, básnička, písnička)

9:30 – 11:30

Přípravy a odchod do přírody, svačinka (probíhá u zázemí nebo jako piknik na výpravě)

11:00 – 12:30

Přípravy na oběd, oběd

12:30 – 13:30

Pohádka a odpolední odpočinek

13:30 – 15:30

Spánek, tvoření,  svačinka, volná hra

Náplň dne, krom volné hry, pohybu a pobytu v přírodě, tvoří i předávání příběhů, básniček, písniček a vyrábění a kreativní činnost vztahující se k tématu dne nebo týdne. 

Inspirujeme se v principech Waldorfské pedagogiky. Řídíme se Kolem roku a svátky, které ho doprovázejí.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

DĚTI A PŘÍRODA

Příroda je naše velká učitelka a poskytuje nám i dětem rozmanité podněty, které prožíváme všemi smysly. Rozvíjí fantazii, kreativitu. Dopřává dětem dostatek prostoru k přirozenému pohybu, klid duši a utužuje tělo. Intenzivní pobyt v ní nás vrací ke spojení s přírodou, která je naší součástí a je nezbytná pro přežití.

Budujeme u dětí lásku a vztah k přírodě. Přijetí rozmanitosti a vzájemný respekt. Učíme se, jak je důležité přírodu chránit, poznáváme její moc stvoření (ze semínka až k potravě) a její cykličnost, která vede k udržitelnosti a jde ruku v ruce se skromností.

Protože jedině určitá míra skromnosti je cesta k zachování přírody pro naše děti a děti jejich dětí.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Tělo, mysl, duše. 

Aby naše těla mohla správně fungovat a využít potenciálu, který skrývají, je důležité o ně pečovat na všech úrovních.

Fyzická a pohybová aktivita, vědomý dech a dostatek odpočinku jsou hlavní principy, na kterých stavíme.

Nedílnou součástí je také vyvážená strava, které dáváme dostatečný prostor a důležitost. 

RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP

Menší skupina a dostatek prostoru a volnosti umožňuje dětem být dětmi hravými a zvídavými. Přijímáme je takové, jaké jsou. I když jsou jejich odlišnosti a dovednosti vzhledem k věku různé. Každý potřebuje svůj čas a prostor. 

Nepoužíváme hodnotící systém formou odměn a trestů.

To co činíme, činíme proto, že nám to dává smysl – nikoli kvůli vnější odměně.

KDE NÁS NAJDETE

Klub se nachází v přírodě u lesa poblíž obce Hamry u Hlinska. K dispozici máme kus soukromé zahrady, kde nám jako zázemí a hernička slouží obytný kontejner s kamny a příslušenstvím. 

Přesné místo vidíte v červeném kroužku na mapě. 

Ke klubu vede nezpevněná cesta, proto je vhodné parkovat na plácku u silnice směr Studnice (viz mapa). Dále pokračujte cca 200 metrů pešky po cestě.

GPS:

49.7446925N, 15.9244619E

Společně na zemi, z. s.,

IČO: 17444772

Kontakt

lkvcelicka@gmail.com

Zuzana Dušánková (koordinátor spolku)

774 744 423

Photo & Webdesign

© 2022 Jan Kyncl