Logo lesní klub Včelicka

LESNÍ KLUB VČELIČKA

HLINSKO - HAMRY

Lesní klub Včelička byl založen zakládajícími členy spolku Společně na zemi, z.s.

Tento spolek tvoří lidé, které spojuje láska a respekt k přírodě, tělu a sobě navzájem, respektující a vědomí přístup k dětem, zdravý životní styl, seberozvoj, a touha setkávat se a propojovat.

Další aktivity a akce spolku, jako například tábory, workshopy, ženské kruhy, oslavy cyklů roku budeme postupně přidávat.

AKTUALITY

LK Včelička stále hledá nové kamárady! 

Pokud byste se chtěli nějaký den do klubíku přidat, přijímáme děti i během školního roku. Při zájmu o docházku po-pá či individuální návštěvě nás kontaktujte na email lkvcelicka@gmail.com ☘️💚

Aktuálně intenzivně usilujeme o zavedení provozu školky na 5 dní v týdnu a brání nám v tom pouze nedostatek dětí v některé dny.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Náš lesní klub je místo pro dětičky od 3 let až po dítka věku vyššího, které se necítí na zasednutí do školních lavic. 

Nabízíme možnost docházky 1-5 dní v týdnu s provozní dobou od pondělí do pátku v časovém rozmezí od 7:30 do 15:30.

Avšak provozní doba se bude ladit podle možností rodičů. Naším cílem není na pět dní v týdnu a 9 hodin denně separovat dítko od rodičů a rodiny. Vše je o vzájemné domluvě.

Příchod nejpozději v 8:30 na ranní kruh.

Kapacita skupinky je 15 dětí a dva průvodci což umožňuje více individuální pozornosti a zajištění potřeb dětí. 

Průvodce dává dětem svobodu a důvěru, ale zároveň hranice a rytmus. Učíme se jednat kolektivně a s respektem jeden k druhému.

DOCHÁZKA A ŠKOLKOVNÉ

Školka nemá žádné finanční prostředky od státu ani jiné finanční příjmy na odměny průvodců a provoz. Jsme plně závislí na členských příspěvcích a darech. Školku tvoříme společně. Nikdo není nadřazen a případné návrhy, nápady a připomínky budeme konzultovat.

K přihlášení patří členství ve spolku a placení členského příspěvku ( školkovného). Vybrat si můžete členství hlavní nebo vedlejší. Více informací si poskytneme osobně nebo emailem.

Členství pro rok 2023/2024:

Počet dní v týdnu Měsíční příspěvek
2 dny
2350,-
3 dny
3500,-
4 dny
4500,-
5 dní
5500,-
Počet dní v týdnu Měsíční příspěvek
2 dny
1800,-
3 dny
2600,-

Svačinky do školky dostávají děti z domu. Obědy jsou domací, vařené z láskou z kvalitních surovin. Nejsou v ceně školkovného. Cena oběda je 50 Kč a co dítko nesní si odnese domů.

REŽIM DNE

7:30 – 8:30

Příchod dětí

9:00 – 9:30

Ranní kruh ( uvítací píseň, básnička, písnička )

9:30 – 11:30

Přípravy a odchod do přírody, svačinka ( probíhá u zázemí nebo jako piknik na výpravě )

11:00 – 12:30

Přípravy na oběd, oběd

12:30 – 13:30

Pohádka a odpolední odpočinek

13:30 – 15:30

Spánek, tvoření,  svačinka, volná hra

Náplň dne krom volné hry, pohybu a pobytu v přírodě tvoří i předávání příběhů, básniček, písniček a vyrábění a kreativní činnost vztahující se k tématu dne nebo týdne. 

Inspirujeme se v principech waldorfské pedagogiky a řídíme se kolem roku a svátky které ho doprovázejí.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

DĚTI A PŘÍRODA

Příroda je naše velká učitelka a poskytuje nám i dětem rozmanité podněty které prožíváme všemi smysly, rozvíjí fantazii, kreativitu. Dopřává dětem dostatek prostoru k přirozeném pohybu, klid duši, utužuje tělo a intenzivní pobyt v ní nás vrací ke spojení s přírodou, která je naší součástí a nezbytná pro přežití.

 

Budujeme u dětí lásku a vztah k přírodě. Přijmutí rozmanitosti a vzájemného respektu. Učíme se jak je důležité přírodu chránit, moc stvoření (ze semínka až k potravě ), její cykličnost, která vede k udržitelnosti a jde ruku v ruce se skromností. Protože jedině určitá míra skromnosti je cesta k jejímu zachování.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Tělo, mysl, duše. 

Aby naše těla mohla správně fungovat a využít potenciálu, které skrývají je důležité o něj pečovat na všech úrovních. Fyzická a pohybová aktivita, vědomý dech, dostatek odpočinku.

Nedílnou součástí je také vyvážená strava, které budeme dávat dostatečný prostor a důležitost. 

RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP

Menší skupina dětí a dostatek prostoru a volnosti dává dětem možnost býti dětmi hravými a zvídavými. Přijímáme je takové jaké jsou. Ať už jsou jejich odlišnosti a dovednosti vzhledem k věku různé. Každý potřebuje odlišný čas a prostor. 

Nepoužíváme hodnotící systém formou odměn a trestů.

To co činíme, činíme proto, protože nám to dává smysl nikoli kvůli vnější odměně.

KDE NÁS NAJDETE

Školka využívá prostor v Hamrech u Hlinska na krásném historickém statku. Zázemí poskytuje teplou místnost, vytápění, vodu i elektřinu. K užívání máme dvorek s pískovištěm  a ohništěm a do budoucna i kůlnu. Vše je v počátečním procesu.  V těsné blízkosti najdeme dětské hřiště, řeku, rybníčky, les i louku.

GPS:
49.7382572N, 15.9271347E

Společně na zemi, z.s.,

IČO: 17444772

Kontakt

lkvcelicka@gmail.com

Zuzana Dušánková (koordinátor spolku)

774 744 423

Photo & Webdesign

© 2022 Jan Kyncl