Logo lesní klub Včelicka

LESNÍ KLUB VČELIČKA

HLINSKO - HAMRY

Lesní klub Včelička byl založen zakládajícími členy spolku Společně na zemi, z.s.

Tento spolek tvoří lidé, které spojuje láska a respekt k přírodě, tělu a sobě navzájem, respektující a vědomí přístup k dětem, zdravý životní styl, seberozvoj, a touha setkávat se a propojovat.

Další aktivity a akce spolku, jako například tábory, workshopy, ženské kruhy, oslavy cyklů roku budeme postupně přidávat.

AKTUALITY

Vzhledem k tomu, že nám chybí do týmu další průvodce je momentálně kapacita klubu naplněna. 

To se snad brzy změní.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Náš lesní klub je místo pro dětičky od 3 let až po dítka věku vyššího, které se necítí na zasednutí do školních lavic. 

Nabízíme možnost docházky 1-3 dny v týdnu s provozní dobou od úterý do čtvrtka v časovém rozmezí od 7:30 do 15:30.

Avšak provozní doba se bude ladit podle možností rodičů. Naším cílem není na pět dní v týdnu a 9 hodin denně separovat dítko od rodičů a rodiny. Vše je však o vzájemné domluvě.

Příchod nejpozději v 8:30 na ranní kruh.

Kapacita skupinky je 15 dětí a dva průvodci což umožňuje více individuální pozornosti a zajištění potřeb dětí. 

Průvodce dává dětem svobodu a důvěru, ale zároveň hranice a rytmus. Učíme se jednat kolektivně a s respektem jeden k druhému.

DOCHÁZKA A ŠKOLKOVNÉ

Školka nemá žádné finanční prostředky od státu ani jiné finanční příjmy na odměny průvodců a provoz. Jsme plně závislí na členských příspěvcích a darech. Školku tvoříme společně. Nikdo není nadřazen a případné návrhy, nápady a připomínky budeme konzultovat.

K přihlášení patří členství ve spolku a placení členského příspěvku ( školkovného). Vybrat si můžete členství hlavní nebo vedlejší. Více informací si poskytneme osobně nebo emailem.

Počet dní v týdnu Měsíční příspěvek
2 dny
1800,-
3 dny
2600,-
4 dny
3400,-
5 dní
4200,-
Počet dní v týdnu Měsíční příspěvek
2 dny
1800,-
3 dny
2600,-

Svačinky do školky dostávají děti z domu, vegetariánské obědy dodává Jídelna Mandala. Nejsou v ceně školkovného. Cena oběda je 50 Kč a co dítko nesní si odnese domů.

REŽIM DNE

7:30 – 8:30

Příchod dětí

9:00 – 9:30

Ranní kruh ( uvítací píseň, básnička, písnička )

9:30 – 11:30

Přípravy a odchod do přírody, svačinka ( probíhá u zázemí nebo jako piknik na výpravě )

11:00 – 12:30

Přípravy na oběd, oběd

12:30 – 13:30

Pohádka a odpolední odpočinek

13:30 – 15:30

Spánek, tvoření,  svačinka, volná hra

Náplň dne krom volné hry, pohybu a pobytu v přírodě tvoří i předávání příběhů, básniček, písniček a vyrábění a kreativní činnost vztahující se k tématu dne nebo týdne. 

Inspirujeme se v principech waldorfské pedagogiky a řídíme se kolem roku a svátky které ho doprovázejí.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

DĚTI A PŘÍRODA

Příroda je naše velká učitelka a poskytuje nám i dětem rozmanité podněty které prožíváme všemi smysly, rozvíjí fantazii, kreativitu. Dopřává dětem dostatek prostoru k přirozeném pohybu, klid duši, utužuje tělo a intenzivní pobyt v ní nás vrací ke spojení s přírodou, která je naší součástí a nezbytná pro přežití.

 

Budujeme u dětí lásku a vztah k přírodě. Přijmutí rozmanitosti a vzájemného respektu. Učíme se jak je důležité přírodu chránit, moc stvoření (ze semínka až k potravě ), její cykličnost, která vede k udržitelnosti a jde ruku v ruce se skromností. Protože jedině určitá míra skromnosti je cesta k jejímu zachování.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Tělo, mysl, duše. 

Aby naše těla mohla správně fungovat a využít potenciálu, které skrývají je důležité o něj pečovat na všech úrovních. Fyzická a pohybová aktivita, vědomí dech, dostatek odpočinku.

Nedílnou součástí je také vyvážená strava, které budeme dávat dostatečný prostor a důležitost. 

RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP

Menší skupina dětí a dostatek prostoru a volnosti dává dětem možnost býti dětmi hravými a zvídavými. Přijímáme je takové jaké jsou. Ať už jsou jejich odlišnosti a dovednosti vzhledem k věku různé. Každý potřebuje odlišný čas a prostor. 

Nepoužíváme hodnotící systém formou odměn a trestů.

To co činíme, činíme proto, protože nám to dává smysl nikoli kvůli vnější odměně.

KDE NÁS NAJDETE

Školka využívá prostor v Hamrech u Hlinska na krásném historickém statku. Zázemí poskytuje teplou místnost, vytápění, vodu i elektřinu. K užívání máme dvorek s pískovištěm  a ohništěm a do budoucna i kůlnu. Vše je v počátečním procesu.  V těsné blízkosti najdeme dětské hřiště, řeku, rybníčky, les i louku.

GPS:
49.7382572N, 15.9271347E

Společně na zemi, z.s.,

IČO: 17444772

Kontakt

lkvcelicka@gmail.com

Zuzana Dušánková (koordinátor spolku)

774 744 423

Photo & Webdesign

© 2022 Jan Kyncl